Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Dykkerklubben Poseidon Als
D. 24-02-24 kl. 13.30
Afholdes i klubhuset. Færgevej 70, 6430 NordborgI år afholdes Generalforsamlingen d. 07-02-22 kl. 19.00

I år afholdes Generalforsamlingen d. 24-02-24 kl. 13.30 i forbindelse med en arbejdsdag. Arbejdsdagen starter kl. 09.00

§ 8.

Gruppens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelses­medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter på generalforsamlingen. Formanden repræsenterer gruppen i Dansk Sportsdykker Forbund’s repræsentantskab.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig under ledelse af formanden og vælger næstformand og sekretær.

Ved formands udtræden overtages posten af næstformand, hvis post konstitueres.
Ved kasserers udtræden indkaldes til ekstraordinær revision og ekstraordinær generalforsamling.

Suppleanter vælges for et år af gangen.

Valg således:

Formand:Thomas EvaldPå valg (modtager genvalg)
Næstformand:Frank H. PedersenIkke på Valg
KassererLine Tranum HøstIkke på Valg
SekretærJørn LarsenPå valg (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem 1:Lasse SkovPå valg (modtager IKKE genvalg)
Bestyrelsesmedlem 2:Ken Roager PaulsenIkke på Valg
1 Suppleant:Peter KockPå valg (modtager IKKE genvalg)
2 Suppleant:Flemming Damsø PetersenPå valg (modtager genvalg)

Peter Kock stiller op til bestyrelsesposten. – Poul Evald stiller op til Suppleant posten.

§ 9.
Det påhviler bestyrelsen at holde Dansk Sportsdykker Forbund underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer, samt ændringer af gruppen.

§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelsen hertil skal ske med 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab forelægges ved kasserer
  4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen til thomas.evald@outlook.dk

VEL MØDT
Mvh.
Dykkerklubben Poseidon Als

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kan anvende disse HTMLtags og egenskaber: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>