Faciliteter

Klublokaler

Poseidon-Als har klublokaler i Hardeshøj, hvor vi råder over et stort klubhus, med mange forskellige faciliteter. Her kan blandt andet nævnes vores store Undervisnings lokale, et bestyrelselokale, køkken og et soverum. Udover dette, har vi også en stor garage hvor vores både står, samt kompressor til fyldning af medlemmers flasker.

Alle klubbens medlemmer kan frit komme og gå i klublokalerne. Det kræver dog en nøgle, som aktive medlemmer kan få udleveret, ved at henvende sig til klubbens bestyrelse. Med nøglen kan man komme og gå i klubben, som man har lyst og fylde sine flasker, når det passer en bedst.

Egen kompresser med continox og flaskebank

Poseidon-Als fik i 2018 deres nye kompressor Bauer Poseidon kompressor, som gør det muligt for klubbens medlemmer at fylde både 230 og 300 bar flasker. Klubbens aktive medlemmer har fri luft til eget forbrug og har man fået udleveret en nøgle bestemmer man selv, hvornår man har tid til at fylde sin flasker.

60.000 liters flaskebank

I oktober 2019 har Poseidon-Als fået installeret 4 x 50 Liters 300 bars flasker, der fungere som flaskebank for klubbens dykkere og derfor kan klubbens medlemmer idag fylde deres flasker med alm luft på meget kort tid. Kompressoren starter automatisk når flaskebanken når et nedre tryk og stopper automatisk når den er fyldt.

continox levere Nitrox

Klubben har et fuldautomatisk Continox Nitrox fyldeanlæg, som alle Nitrox certificerede medlemmer kan fylde fra til eget forbrug. Dette kræver dog man er tilmeldt nitrox ordningen og er et tilkøb til det almindelige kontingent pr dykker.

Klubbens både

Klubben råder over 2 både, hvor Amphitrite er vores store båd der ofte benyttes til vragture eller snorkelture til fx hesteskoen midt i lillebælt, hvor der plads til 6-8 dykkere afhængig af udstyr og turens længde. Triton som er klubbens mindre båd, bruges ofte som standby båd ved snorkeldykker ture rundt langs Als kyster eller i forbindelse med uddannelse.

Adgang til Svømmehal

Poseidon-Als har i vinterhalvåret tildelt 2 ugentligt tider i Nordals Idrætscenter, hvor klubbens medlemmer har mulighed for at bruge svømmehallen til træning eller motion. Ligeledes vil svømmehals tiderne blive brugt i forbindelse med uddannelse og træning af både nye dykkere, snorkler og fridykkere.