Vision og Mission

Vision: Vi vil være en aktiv dykkerklub, der tilbyder aktiviteter inden for rekreativ dykning, NITROX Advanced, snorkeldykning & fridykning.

Mission: Vi vil være samlingsstedet for aktive dykkere, snorkeldykkere og fridykkere og være førende på uddannelsestilbud og aktiviteter inden for disse områder.

Shared Values

Vi sikrer det stærke fællesskab, hvor der er plads til alle, uanset forskelligheder. Vi lægger vægt på åbenhed og en god omgangstone Vores faciliteter er vedligeholdte, opdaterede og sikre at anvende.
Vi tænker sikkerhed ind i vores aktiviteter og går altid frem som det gode eksempel, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi er åbne og omstillingsparate, så klubben er et attraktivt valg

Strategi 2020

Markedsføring

Vi laver et nyhedsbrev der bliver udsendt med et passende interval. Brevet kommunikeres ud på mail, hjemmeside og Facebook gruppen. Indholdet omfatter status på projekter, nye tiltage og aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at udfærdige brevet.

Vi udfærdiger klubfoldere som kan uddeles ved arrangementer og placeres offentlige steder. Folderne skal indeholde information om klubbens aktiviteter og tilbud, samt kontakt oplysninger. Herunder henvisning til Websiden & FB siden. Naturskolen kan bruges som en aktiv aktør, til uddeling af foldere.

Vi skal lave reklame for det frivillige arbejde i klubben, således mennesker udefra, kan se hvilken social værdi det giver at være en del af klubben.

Vi skal bruge vores markedsførings platforme aktivt. FB siden skal gøres levende med film, billeder og tekst. Ligeledes skal hjemmesiden være levende og informativ.

Vores markedsføring skal ramme skoler, klubber, natur & fritids interesserede

Frivillige

Vi skal lave det frivillige spejl, hvor man kan se hvordan det er at være en del af de frivillige, bag vores aktiviteter. Dette gør vi ved hjælp af film og billeder på vores markedsførings platforme.

Det skal være synligt hvilke muligheder der er som frivillig i klubben. Vi skal også synliggøre hvilken belønning der ligger i at lave frivilligt arbejde.

Faciliteringen skal være god. Dette kan laves i form af forplejning og at de rigtige værktøjer er til stede.

Der skal kunne skabes konsensus for den enkelte frivillige. Således at de kan associere sig med klubben.

Aktivitets udbud

Vi skal skabe attraktive udbud af aktiviteter, som skal lægges i en langsigtet plan. Aktiviteterne skal ramme alle vores målgrupper.

Medlemmerne skal tilbydes aktiviteter gennem året, der passer til årstiden, alder og kunnen.

Kurser

Vi skal fastholde & udvikle de nuværende kursustilbud.

For at gøre indgangskurset til sporten langt mere attraktivt og økonomisk overskueligt. Skal vi etablerer et samarbejde med dykkercentre, som tilbyder en attraktiv finansiering af udstyr. Klubben skal holdes uden for en evt. økonomisk risiko. Endvidere skal klubben tilbyde rate betaling på f.eks. CMAS 1 & 2 uddannelsen.

Når vi sælger et kursus, skal vi ikke kun sælge certifikatet, men at de bliver en del af et fællesskab, hvor de får et socialt netværk og for mulighed for at dyrke sporten. Ligeledes mulighed for at vider uddanne sig.

Kurserne skal udbydes regionalt og ved DSF, for at på den måde at kunne tiltrække flere deltagere.