Dykkercertifikat

Kunne du tænkte dig at lære og dykke? Komme med ned under overfladen og besøge nogle af de mange vrag, som havet gemmer på? Eller kigge nærmere på noget af den flotte natur, som havet gemmer på? Hvis det noget der lokker, men du ikke er helt sikker endnu? Så kontakt os og spørg efter muligheden for et prøvedyk.

CMAS flaskedykker uddannelse

Dykkerklubben Poseidon-Als er medlem af Dansk Sportsdykkerforbund og uddanner nye dykkere efter deres retningslinjer. Uddannelserne giver adgang til CMAS dykkercertifikat, som er anerkendt for sin høje standard og er et dykkercertifikat, som giver adgang til dykning over hele verden.

Uddannelsen starter i foråret og finder sted i aften timerne og weekender. I starten vil al undervisning foregå i vores klubhus, i Nordals Idrætscenter og svømmehallen imens temperaturen udenfor er kølig. Når prøverne i svømmehallen er overstået, er det tid til at komme ud i havet og prøve færdighederne af der og vandet har nu nået en temperatur, som gør det muligt.

Certifikatsystemet deler flaskedykkere op i flere grader, som afhænger af deres erfaringer og kompetencer inden for flaskedykning. Nye dykkere tager ofte en kombination af CMAS* og CMAS** samtidigt, og opnår derved muligheden for med deres dykkercertifikat at besøge de fleste dykkerspots i Danmark. Mange vrag ligger eksempelvis dybere end 20 meter, som er grænsen for CMAS* dykkere. Samtidigt bliver du også en mere erfaren og rutineret dykker, før du er færdig med din uddannelse.

For info om priser og planlagte uddannelser, kontakt instruktør Thomas Evald, på mobil 2164 6766.

Herunder en kort gennemgang af de enkelte uddannelse muligheder vi tilbyder:

CMAS* (1-stjernet) Grundlæggende sportsdykning

Første kursus som alle CMAS dykkere skal igennem og er for dig, der gerne vil lære at dykke. På kurset vil du få både teori og praksis. Den praktiske del starte i svømmehallen, og her vil du lære dit udstyr at kende. Herefter vil du komme i åben vand sammen med vores instruktører.

Efter du har bestået kurset er du kvalificeret til at dykke på dybder op til 20m.

Forudsætning

 • Være 14 år ved kursusstart
 • Skal kunne svømme mindst 50 meter uden anvendelse af snorkeldykker udstyr.
 • Du skal have en af Dansk Sportsdykkerforbund godkendt lægeattest, der er mindre end 5 år gammel. 3 år, hvis du er over 40 år. (Vi gennemgår lægeattesten med dig på kurset)

CMAS** (2-stjernet) Videregående sportsdykning

PÅ CMAS** kurset vil dine dykkerfærdigheder blive forbedret og udbygget. Du vil få mere teoretisk forståelse og vil blive rustet bedre til når du er på dykkerture.

Efter du har bestået kurset er du kvalificeret til at dykke på dybder op til 40m.

Forudsætning

 • Være 15 år ved kursusstart
 • have certifikat på CMAS * niveau eller tilsvarende (ex. OWD). Kan evt tages i kombination med CMAS *
 • have gyldig lægeerklæring (max 5 år gammel, 3 år hvis du er over 40 år)
 • have mindst 20 loggede dyk ved certifikatudstedelse

CMAS*** (3-stjernet) Avanceret sportsdykning

På CMAS*** kurset vil du blive uddannet til Deko dykning, dykkerledelse, redningsdykning, og eftersøgning. Du får en tungere teoretisk og praktisk baggrund. Uddannelsen giver også adgang til Instruktør kurserne efterfølgende.

Efter du har bestået kurset er du kvalificeret til at dykke på dybder op til 56m.

Forudsætning

 • Være fyldt 18 år ved kursusstart
 • Have certifikat på CMAS ** niveau eller tilsvarende praktisk dykkererfaring (AOWD)
 • Have mindst 50 loggede dyk i åbent vand, herunder natdykninger, dykninger i begrænset sigtbarhed, dybdedykninger dybder mellem 30 og 40 meters dybde, strømdykninger, dykninger i koldt vand – inden start på kursus.
 • Have gyldig lægeerklæring (max 5 år gammel, 3 år hvis du er over 40 år)
 • Første hjælps kursus inkl. hjerte-lungeredning.

Udstyr

Vi har som dykkerklub ikke mulighed for at have alt udstyr til elever. Noget udstyr kan du dog låne under uddannelsen.

I svømmehallen skal du som minimum selv have ABC udstyr (maske, snorkel og finner).

Inden i skal i åben vand første gang, skal du som minimum også have anskaffet dig en dragt. For begyndere vil det ofte være en våddragt med evt løs hætte, handsker og løse sko/støvler til.

Under uddannelsen har du mulighed for at leje følgende af klubben: flaske, BCD vest, regulator-sæt og dykkercomputer.


Tekniske sportsdykker uddannelse

Vi tilbyder i Poseidon-Als muligheden for NITROX dykning og vores instruktører har mulighed for at uddanne dig til Nitrox dykning.

CMAS Nitrox Basic

Nu kan du blive uddannet til CMAS Nitrox dykker i Poseidon-Als. Kurset henvender sig til de som ønsker længere bundtider eller højere sikkerhed, samt de der vil i gang med teknisk dykning.

På kurset gennemgås forudsætninger og fordele ved anvendelse af nitrox, de fysiske og fysiologiske forhold i forbindelse med nitrox dykning, planlægning samt forholdsregler ved dykning med nitrox, anvendelse af nitrox tabeller, gasanalyse og krav til dykkerudrustning.

Kurset forløber over en hel lørdag eller søndag, eller over to hverdagsaftener.

Forudsætninger

 • CMAS * eller tilsvarende
 • Lægeerklæring der er max. 5 år gammel
 • Minimum 14 år

CMAS Nitrox Blender

Lær at lave dine egne gasblandinger og sætte dit udstyr i oxygen service. Kurset henvender sig til dem der vil have en praktisk tilgang til deres dykkerudstyr og det at dykke med blandings gasser.

På kurset gennemgås faremomenter, lovkrav og forskrifter m.m. ved arbejde med højtryks oxygen, forskellige fyldemetoder (dekantering og kontinuer blanding), beregninger ved fyldning af nitrox, metoder til rensning og klargøring af trykflasker, ventiler, m.m

Kurset forløber over en hel dag, vekslende mellem teori og praktik og med afsluttende teoriprøve.

Forudsætninger 

 • Du skal være fyldt 18 år.