Generalforsamling 2023

I år afholdes Generalforsamlingen d. 07-02-22 kl. 19.00 § 8. Gruppens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelses­medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter på generalforsamlingen. Formanden repræsenterer gruppen i Dansk Sportsdykker Forbund’s repræsentantskab. Formand og...

Læs Mere