Indkaldelse til Generalforsamling

Generalforsamling i Dykkerklubben Poseidon Als.
D. 18-02-20 kl. 19.00
Afholdes i klubhuset. Færgevej 70, 6430 Nordborg

§ 8.
Gruppens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter på generalforsamlingen. Formanden repræsenterer gruppen i Dansk Sportsdykker Forbund’s repræsentantskab.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig under ledelse af formanden og vælger næstformand og sekretær.

Ved formands udtræden overtages posten af næstformand, hvis post konstitueres.
Ved kasserers udtræden indkaldes til ekstraordinær revision og ekstraordinær generalforsamling.

Suppleanter vælges for et år af gangen.

Valg således:

FormandThomas Evald På valg (modtager genvalg)
Næstformand Frank H. Pedersen Ikke på valg
Kasserer Line Tranum HøstIkke på valg
Sekretær Jørn LarsenPå valg (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem 1Poul Evald På valg (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem 2 Ken Roager PaulsenIkke på valg
1 Suppleant Kenn Sønder JensenPå valg (modtager ikke genvalg)
2 Suppleant Flemming Damsø PetersenPå valg (modtager genvalg)

§ 9.
Det påhviler bestyrelsen at holde Dansk Sportsdykker Forbund underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer, samt ændringer af gruppen.

§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelsen hertil skal ske med 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab forelægges ved kasserer
4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen til teval@webspeed.dk

VEL MØDT

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kan anvende disse HTMLtags og egenskaber: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>